PROGRAM MOTIVASI KECEMERLANGAN UPSR 2013


 Program Motivasi Kecemerlangan UPSR 2013 telah diadakan di Kampus Universiti Utara Malaysia (UUM) pada 4hb sehingga 7 julai 2013 yang melibatkan 1002 orang pelajar Tahun Enam yang akan menduduki peperiksaan UPSR.

Read more: KEM UPSR 2013

Page 8 of 10